شهرهای تحت پوشش شبکه "شما" پنجشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۰ 14:26

تاریخ به روز رسانی این صفحه: بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۰

شبکه  

فرستنده های دیجیتال شهرهایی که شبکه "شما" از آنها پخش می شود (به ترتیب حروف الفبا):

۱- فرستنده دیجیتال اراک / فرکانسهای 642 و 674          (از روز 14/04/1390)

۲- فرستنده دیجیتال اردبیل / فرکانس 610          (از روز 21/04/1390)

۳- فرستنده دیجیتال ارومیه / فرکانس 586          (از روز 19/04/1390)

۴- فرستنده دیجیتال اصفهان / فرکانس 634          (از روز 14/04/1390)

۵- فرستنده دیجیتال بندرعباس / فرکانس 658          (از روز 18/04/1390)

۶- فرستنده دیجیتال تبریز / فرکانسهای 482 و 714          (از روز 14/04/1390)

۷- فرستنده دیجیتال تهران / فرکانسهای 650 و 562          (از روز 14/04/1390)

۸- فرستنده دیجیتال خرم آباد / فرکانس 498          (از روز 18/04/1390)

۹- فرستنده دیجیتال رشت / فرکانس 674          (از روز 14/04/1390)

۱۰- فرستنده دیجیتال زاهدان / فرکانس 546          (از روز 14/04/1390)

۱۱- فرستنده دیجیتال زنجان / فرکانس 626          (از روز 14/04/1390)

۱۲- فرستنده دیجیتال شیراز / فرکانس 522          (از روز 14/04/1390)

۱۳- فرستنده دیجیتال قزوین / فرکانس 554          (از روز 16/04/1390)

۱۴- فرستنده دیجیتال قم / فرکانس 826          (از روز 16/04/1390)

۱۵- فرستنده دیجیتال کرج / فرکانس 586          (از روز 14/04/1390)

۱۶- فرستنده دیجیتال کرمان / فرکانس 570          (از روز 18/04/1390)

۱۷- فرستنده دیجیتال مشهد / فرکانس 506          (از روز 14/04/1390)

۱۸- فرستنده دیجیتال یزد / فرکانس 626          (از روز 14/04/1390)

 

پخش آزمایشی شبکه "شما" از ساعت 09:00 صبح روز چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۰ با جایگزینی بر روی کانال موسوم به "استانیها" در فرستنده های دیجیتال آغاز شد. کانال استانیها که مدت نزدیک به دو سال هر روز برنامه های یکی از شبکه های استانی را پخش می کرد از این روز بدون اعلام قبلی قطع و جای خود را به کانال "شما" داد.

فرستنده های دیجیتال اراک، اصفهان، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، شیراز، کرج، مشهد و یزد از همان روز اول برنامه های شبکه شما را پخش کردند. به تدریج پخش این شبکه از طریق فرستنده های دیجیتال در شهرها و استانهای مختلف گسترش می یابد که برای اطلاع از آخرین خبرها در این زمینه می توانید به جداول لینک شده در پست زیر مراجعه کنید:

>>>آخرین وضعیت فرستنده های دیجیتال استانها<<<

در این صفحه اسامی فرستنده های دیجیتالی که شبکه "شما" از طریق آن پخش می شود ذکر شده و به طور مرتب به روز رسانی خواهد شد.

نوشته شده توسط (artinews)  | لینک ثابت |